W Ulu stawiamy na holistyczne podejście do nauki czytania. 📚
Dzieci poznają wyrazy jako reprezentacje. Słowo jest piktogramem przywołującym skojarzenia i nasze doświadczenia. Wyrazy utrwalamy ćwicząc pamięć i używając do zapamiętywania wszystkich zmysłów. Wielosensoryczność zapewnia dłuższe i trwalsze budowanie ścieżek pamięciowych. Dzieci uczą się stosować techniki pamięciowe, myślą bardziej wyobrażeniowo, rysują piktogramy. Gimnastykujemy oko, które śledzi tekst z coraz większą uważnością. Stosujemy treningi z technik szybkiego czytania, takich jak poszerzanie pola widzenia, ćwiczenia pamięci fotograficznej, widzenie większej ilości tekstu na jeden rzut oka. Co najważniejsze dzieci zaprzyjaźniają się z tekstem – nawet tym gęsto zapisanym! Wręcz zanurzają się w tekst w tzw “kąpieli wyrazowej” Czytają przy użyciu wskaźników, dzięki czemu koordynują ruch oko ręka oraz eliminują cofanie się oka do już przeczytanego tekstu. Ćwiczenia czytania są wyjątkową zabawą oraz nieodłącznym elementem naszego rytuału efektywnego uczenia się!