* Dotyczy Dzieci z gminy Suchy Las.

Wpisowe w kwocie 500 zł obejmuje ubezpieczenie NNW.