PODSTAWOWE
ZAŁOŻENIA

Uczymy tak, jak lubią dzieci!

Dziecko nie popełnia błędów, dziecko poszukuje możliwości.

Należy doceniać osiągnięcia zanim zacznie się gonić
za nowym celem.

Prawo dziecka do rozwoju
i odrębności postrzegamy jako warunek konieczny rozwoju całych społeczności, a nie jako przyczynek do bałaganu, chaosu
czy dezintegracji.

Dla nas więź między dzieckiem
a znaczącym dorosłym jest
fundamentem rozwoju dziecka; jeśli mamy do wyboru więź
i bycie konsekwentnym „dla zasady”, to wybieramy więź.

Zamiast mówić dzieciom czego im nie wolno, pokazujemy jak wiele można; to poszerza dziecięce horyzonty i buduje wysoką samoocenę.

Jeśli chcemy wychowywać dzieci na asertywne, samodzielne
i samostanowiące, to zobowiązani jesteśmy szanować te cechy
u dziecka od samego początku.

Dorosły (rodzic, nauczyciel) ponosi nadrzędną odpowiedzialność za budowanie relacji i musi mieć odwagę, by tę odpowiedzialność ponosić

Od kar zdecydowanie wolimy naprawianie szkody.

​Dziecko jest pełnoprawnym i pełnowartościowym członkiem społeczności. Dlatego w Przedszkolu wypracowujemy mechanizmy, które umożliwiają dzieciom współdecydowanie.

STAWIAMY NA:

 • zaufanie do naturalnych kompetencji dziecka – społecznych, poznawczych i emocjonalnych – dzięki czemu codzienny proces edukacji i wychowania wychodzi od potrzeb dziecka
 • relację z życzliwym i akceptującym opiekunem, który szanuje zdanie dziecka
 • stwarzanie inspirującej przestrzeni, zachęcającej do poznawania świata
 • czytelne reguły współtworzone przez dzieci
 • naukę samodzielności
 • różnorodność zajęć (m.in. umuzykalniające, sportowe, imprezy kulturalne, angielski metodą immersji)
 • nowoczesne metody w pracy z dziećmi

DZIĘKI TEMU TWOJE DZIECKO ROZWINIE:

 • kompetencje społeczne
 • zdrowe poczucie własnej wartości
 • wiedzę o sobie i świecie
 • swoje indywidualne zdolności
 • odpowiedzialność, samodzielność, asertywność
 • ciekawość i chęć eksperymentowania
 • sprawność fizyczną.