PUCHATKI

To najmłodsi mieszkańcy Ula. Roczne dzieci mają już ustanowioną bezpieczną więź z rodzicem i coraz chętniej wypuszczają się w świat, gnane niepowstrzymaną chęcią eksploracji. Wychodzimy naprzeciw ich potrzebom, zapewniając inspirującą przestrzeń żłobka, w której Puchatki mogą bez przeszkód eksperymentować pod czujnym okiem opiekuna.

Na tym wczesnym etapie rozwoju zapewniamy:

 • ciepłą i troskliwą opiekę;
 • rozwój wykorzystujący wrodzone kompetencje dziecka;
 • relację i więź z opiekunem;
 • czas pełen zabawy i nowych doświadczeń;
 • poszanowanie potrzeb, uczuć i dążeń dziecka.

PSZCZOŁY

Zaczynają swoją przygodę z przedszkolem w wieku 2,5-3 lat. W tym czasie odkrywają, jak wiele nauczyły się od urodzenia oraz jak ciekawe jest dzielenie się tymi kompetencjami z innymi. Na początku roku każdy maluch szuka ręki rodzica lub nauczyciela.

Dlatego na tym etapie tak ważne jest:

 • rozbudzanie zaufania do innych dzieci;
 • angażowanie do wspólnych inicjatyw;
 • budowanie pozytywnych doświadczeń edukacyjnych;
 • potęgowanie naturalnego dążenia do samodzielności.

BORÓWKI

To dzieci czteroletnie, które coraz dłużej koncentrują uwagę, samodzielnie nakładają jedzenie i odnoszą po sobie naczynia, podpowiadają tekst, jeśli ktoś zapomni w czasie próby przedstawienia, wybiegają z przedszkola z głową pełną nowych inspiracji.

Na tym etapie zapewniamy:

 • wsparcie w obszarze radzenia sobie z emocjami;
 • wypracowanie umiejętności wyrażania uczuć;
 • pojedyncze formy przygotowujące do aktywności szkolnych (praca przy stołach, czytanie dłuższych historii, rozumienie tekstu);
 • spędzanie czasu na eksperymentach naukowych czy warsztatach kulinarnych, które dają dzieciom poczucie sprawstwa.

TRZMIELE

 Coraz bardziej świadome swoich upodobań, dzieci pięcioletnie odkrywają swoją własną przestrzeń oraz jej granice. Poznają wartość swojej odrębnej osobowości i chętnie się dzielą swoimi przemyśleniami. 

ZERÓWKA

Najstarszą grupą przedszkolaków opiekujemy się ze szczególną uwagą. Przed nimi duży skok rozwojowy – pójście do szkoły. Większość dzieci po zakończeniu roku potrafi czytać, napisać podstawowe wyrazy, liczyć, rozumie istotę działań matematycznych, ma dużą wiedzę ogólną. Ale to tylko „skutek uboczny”: najistotniejsze jest to, że z Ula wyfruwają dzieci, które mają przekonanie, że sobie poradzą. Znają swoje mocne strony, są sprawcze i samodzielne w działaniu.
Praca z Zerówką to ukoronowanie wszystkich przedszkolnych lat. I nigdy nie wiadomo, kto bardziej wzruszy się w czerwcu – dzieci czy my.