DZIĘKI NAM TWOJE DZIECKO ROZWINIE:

  • kompetencje społeczne
  • zdrowe poczucie własnej wartości
  • wiedzę o sobie i świecie
  • swoje indywidualne zdolności
  • odpowiedzialność, samodzielność, asertywność