PRZYGOTOWANIE
DO SZKOŁY

Czas od przyjścia do przedszkola do pójścia do szkoły mija niepostrzeżenie. Wiążemy z dziećmi buty i pokazujemy im jak bezpiecznie się wspinać po uchwytach do wspinaczki w Sali Zabaw, a już za chwilę zyskują dumny tytuł absolwentów i wędrują do szkoły.

Przygotowując dzieci do spotkania ze szkołą koncentrujemy się na:

 radzeniu sobie z sytuacjami nowymi, zaskakującymi, także z porażkami

kształtowaniu szeroko pojętej samodzielności (na przykład przebieramy się na zajęcia sportowe, bo nikt nie lubi być ostatni w szatni WF w szkole!)

​uczeniu dzieci trudnej sztuki podejmowania wyborów

pokazywaniu jak należy planować swoją pracę, dzielić zadaniana mniejsze, kończyć
rozpoczęte etapy

ćwiczeniu tych kompetencji intelektualnych, które decydują o sukcesie edukacyjnym: koncentracji uwagi, pamięci fotograficznej, analizy i syntezy

budowaniu poczucia własnej wartości; stres nie istnieje obiektywnie, pojawia się wtedy, kiedy człowiek ocenia, że z czymś sobie nie poradzi; dlatego tak ważne jest dla nas, żeby dzieci wierzyły, że mogą, potrafią, uda im się, dadzą radę!

​przygotowaniu do czynności i wyzwań, które na pewno będą udziałem dzieci w nauczaniu początkowym: pisania, czytania, liczenia, rozumienia istoty działań matematycznych, nazywania i rozumienia podstawowych zjawisk przyrodniczych

rozumieniu treści poleceń, które często pojawiają się w zadaniach szkolnych. np. utwórz zbiory, powiedz, ile brakuje, opowiedz, co się wydarzyło w tekście

​umiejętności zauważania, nazywania i chronienia swoich granic psychologicznych, wyrażania emocji i potrzeb

Wsparcie otrzymują także Rodzice Zerówkowiczów, którzy uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach indywidualnych i warsztatach organizowanych przez Przedszkole. Stawiamy na kompetencje rodzicielskie, ponieważ to rodzic jest pierwszą, najważniejszą osobą, która będzie towarzyszyła dziecku w adaptacji w szkole.