INNOWACYJNA
ZERÓWKA

Celem naszego programu jest rozbudzenie w Twoim dziecku pasji poznawania i nauczenie go, jak radzić sobie z emocjami. Dzięki temu będzie potrafiło swobodnie zaadaptować się w nowym środowisku i jest dobrze przygotowane do realizacji zadań szkolnych takich, jak pisanie, liczenie i czytanie. Gdy już na początku szkoły odczuje, że dobrze sobie radzi, będzie miało szansę stać się świetnym uczniem.

NASZA OFERTA DLA SZEŚCIOLATKÓW TO:

  • innowacyjny, autorski program łączący różne metody pracy
  • mądre przewodnictwo nauczyciela w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym
  • wykorzystanie naturalnych zasobów dziecka we wszystkich obszarach rozwojowych
  • nacisk na rozwój inteligencji emocjonalnej i pewności siebie
  • dbałość o rozwijanie talentów dziecka
  • nauka nazywania emocji, zachowań i mechanizmów w relacjach rówieśniczych.

WARTO WIEDZIEĆ

Dzieci nie mają wyznaczonego bloku zajęć, podczas którego realizują podstawę programową. Znajdą jej elementy w otoczeniu i we wszystkich zadaniach wykonywanych w ciągu dnia. Gwarantuje to całkowite zanurzenie się w temat zajęć, dzięki czemu dzieci uczą się niepostrzeżenie i bez wysiłku.