RYTM DNIA

Pszczoły

7.00-8.30 zabawa swobodna w sali zabaw
8.30-9.00 śniadanie
9.00-10.00 zajęcia edukacyjne i zabawa swobodna
10.00-11.00 zabawa na dworze
11.00-11.30 zajęcia dodatkowe
11.30-12.00 obiad
12.00-14.00 odpoczynek
14.00-14.30 podwieczorek
14.30-15.00 j. angielski
15.00-17.00 zabawa swobodna w sali zabaw

Borówki

7.00-8.30 zabawa swobodna w sali zabaw
8.30-9.00 śniadanie
9.30-11.30 zajęcia edukacyjne i zabawa swobodna
10.30-11.00 zajęcia dodatkowe
11.00-12.00 zabawa na dworze
12.00-12.30 obiad
12.30-13.00 odpoczynek
13.00-13.30 j. angielski
13.30-14.00 zajęcia
14.00-14.30 podwieczorek
14.30-17.00 zabawa swobodna w sali zabaw

Trzmiele

7.00-9.00 zabawa swobodna w sali zabaw
9.00-9.30 śniadanie
9.30-11.00 zajęcia edukacyjne i zabawa swobodna
11.00-12.00 zabawa na dworze
12.00-12.30 zajęcia dodatkowe
12.30-13.00 obiad
13.00-13.30 odpoczynek
13.30-14.00 j. angielski
14.00-14.30 zajęcia
14.30-15.00 podwieczorek

15.00-17.00 zabawa swobodna w sali zabaw

 

 

 

Zerówka

7.00-9.00 zabawa swobodna w sali zabaw
9.00-9.30 śniadanie
9.30-11.30 zajęcia edukacyjne i zabawa swobodna
11.30-12.00 zajęcia dodatkowe
12.00-13.00 zabawa na dworze
13.00-13.30 obiad
13.30-14.00 odpoczynek
14.00-14.30 j.angielski
14.30-15.00 podwieczorek
15.00-17.00 zabawa swobodna w sali zabaw