Ruszyła rekrutacja do wspieranego dofinansowaniem dla rodziców żłobka UL w Suchym Lesie. Dzięki dotacji na żłobek 10 matek wychowujących dzieci do 3 lat będzie miało szansę na powrót do aktywności zawodowej.

Dla uczestniczek projektu w ramach dofinansowania do żłobka przewidziany jest szereg możliwości rozwoju w postaci szkoleń zawodowych ze stypendiami, trzymiesięcznych staży zawodowych ze stypendiami, jak również spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy.

 

„Ul Żłobek” szansą na powrót do pracy rodziców w wieku do 3 lat nr projektu:

RPWP.06.04.01-30-0053/19

Cel projektu:
Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 kobiet wychowujących małe dzieci poprzez upowszechnianie opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową matek w okresie do 31.03.2022r.

Grupa docelowa:
Uczestniczkami Projektu może zostać 10 mam, które sprawują opiekę nad małymi dziećmi (do 3 roku życia).

Ścieżka wsparcia:
Aktywizacja zawodowa obejmie 6 matek, które otrzymają poniższą ścieżkę wsparcia:

1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, których celem jest opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) będących podstawą do dalszej pracy z każdą Uczestniczką oraz kwalifikacji na szkolenia zawodowe i staże. Czas trwania: 6 godzin.

2. Szkolenia zawodowe „szyte na miarę”, podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe zakończone egzaminem i certyfikacją. Szkolenia będą prowadzone w zawodach deficytowych dla gminy Suchy Las, powiatu poznańskiego i miasta Poznań (Barometr zawodów) i zostaną dopasowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań Uczestniczek Projektu. W trakcie szkoleń zawodowych Uczestniczki zostaną zgłoszone do ZUS-u, otrzymają ubezpieczenie od NNW oraz stypendium szkoleniowe, którego wysokość uzależniona będzie od ilości godzin szkoleniowych (np. w przypadku 150 godz. szkoleniowych stypendium wyniesie ok. 1033,68 zł netto). Czas trwania: ok. 150 godz.

3. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Pośrednictwo pracy będzie realizowane w okresie od opracowania Indywidualnego Planu Działania (na pierwszym etapie wsparcia) do zakończenia przez Uczestniczkę Projektu stażu zawodowego. Czas trwania: 10 godzin.

4. 3-miesięczne staże zawodowe (umowa trójstronna), w ramach których Uczestniczki Projektu będą zgłoszone do ZUS, otrzymają ubezpieczenie od NNW oraz stypendium stażowe w wysokości ok. 1033,68 zł/mies. Staże odbędą się w zawodach/na stanowiskach, w których Uczestniczki zostały przeszkolone i nabyły kwalifikacje/kompetencje.

5. Zatrudnienie co najmniej 4 Uczestniczek Projektu (po ukończonych stażach).

ZAPISY:

Joanna Książkiewicz
505 691 294
joanna.ksiazkiewicz@nickel.com.pl