Stawiamy na indywidualny rozwój!

 • rytmika,

 • spektakle teatralne

 • zajęcia sportowe z trenerem,

 • zumba!

 • Pracownia Wolnego Wyboru gdzie dziecko swobodnie wybiera w jakich warsztatach chce wziąć udział – np. zajęcia laboratoryjne/eksperymentatorskie w naszej Sali Naukowej czy warsztaty kulinarne w Ulowej jadalni i kuchni?

 • wycieczki, wyjścia, uczestnictwo w wydarzeniach dedykowanych dzieciom,

 • zajęcia z logopedii dla wszystkich przedszkolaków,

 • indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci, które mają do niej wskazania,

WIĘCEJ O ZAJĘCIACH DODATKOWYCH

ZAJĘCIA JĘZYKOWE

Angielski w Ulu Wielu dorosłych zazdrości dzieciom łatwości uczenia się języków. Dziecko nie widzi bariery językowej, dostrzega przede wszystkim możliwość porozumienia. Dlatego, jeśli tylko mu na tym zależy, dąży do komunikacji pokonując ograniczenia. Dzieje się tak wtedy, gdy ktoś, kogo dziecko lubi, naprawdę nie mówi po polsku. Zadbaliśmy więc o to, żeby Dzieciom w ULu towarzyszył język angielski. Dzięki obecności osoby posługującej się niezmiennie językiem obcym w zespole angielski często słychać na przedszkolnych korytarzach, w rozmowach między nauczycielami a rodzicami, między samymi nauczycielami. Takie zanurzenie dziecka w języku pomaga znosić bariery i zaprasza do aktywnego uczenia się.

Angielski w Ulu to:

 • nauka przez immersję, "zanurzenie" w języku podczas codziennych aktywności

 • oparcie na sytuacjach bliskich dziecku, na tym, co dla niego absorbujące i ważne

 • koncentracja na mówieniu i słuchaniu

 • poznawanie melodyki języka

 • nauka zwrotów użytecznych w realnych sytuacjach.