NAUCZANIE

Przygotowując dzieci do spotkania ze szkołą koncentrujemy się na:

 radzeniu sobie z sytuacjami nowymi, zaskakującymi, także z porażkami

kształtowaniu szeroko pojętej samodzielności (na przykład przebieramy się na zajęcia sportowe, bo nikt nie lubi być ostatni w szatni WF w szkole!)

​uczeniu dzieci trudnej sztuki podejmowania wyborów

pokazywaniu jak należy planować swoją pracę, dzielić zadaniana mniejsze, kończyć
rozpoczęte etapy

ćwiczeniu tych kompetencji intelektualnych, które decydują o sukcesie edukacyjnym: koncentracji uwagi, pamięci fotograficznej, analizy i syntezy

budowaniu poczucia własnej wartości; stres nie istnieje obiektywnie, pojawia się wtedy, kiedy człowiek ocenia, że z czymś sobie nie poradzi; dlatego tak ważne jest dla nas, żeby dzieci wierzyły, że mogą, potrafią, uda im się, dadzą radę!

​przygotowaniu do czynności i wyzwań, które na pewno będą udziałem dzieci w nauczaniu początkowym: pisania, czytania, liczenia, rozumienia istoty działań matematycznych, nazywania i rozumienia podstawowych zjawisk przyrodniczych

rozumieniu treści poleceń, które często pojawiają się w zadaniach szkolnych. np. utwórz zbiory, powiedz, ile brakuje, opowiedz, co się wydarzyło w tekście

​umiejętności zauważania, nazywania i chronienia swoich granic psychologicznych, wyrażania emocji i potrzeb

Wsparcie otrzymują także Rodzice Zerówkowiczów, którzy uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach indywidualnych i warsztatach organizowanych przez Przedszkole. Stawiamy na kompetencje rodzicielskie, ponieważ to rodzic jest pierwszą, najważniejszą osobą, która będzie towarzyszyła dziecku w adaptacji w szkole.

UCZYMY TAK JAK LUBIĄ DZIECI

Umysł dziecka w wieku od 0 do 5 lat rozwija się bardziej intensywnie niż kiedykolwiek później. Uważamy infantylizację zajęć dla dzieci w tym okresie za niepotrzebną i szkodliwą. Podążamy za dobrymi praktykami z całego świata, ale przede wszystkim – za dzieckiem:

 • sądzimy, że dzieci na żadną informację nie są „za małe”
 • zatem o poruszanych zagadnieniach mówimy językiem danej dyscypliny, bez uproszczeń
 • zachęcamy do poszukiwań i pytań, zamiast uczyć według tabelki wypełnionej mało inspirującą treścią
 • uczymy otwartości intelektualnej i uporu w poszukiwaniu odpowiedzi.

JAK TO ROBIMY?

 • Kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności takich jak rozumienie istoty działań matematycznych, nazywanie i rozumienie podstawowych zjawisk przyrodniczych, efektywne planowanie pracy
 • Stawiamy na kształtowanie kompetencji takich jak radzenie sobie z sytuacjami nowymi, zaskakującymi także z porażkami, zauważanie i chronienie swoich granic psychologicznych, wyrażanie emocji i potrzeb,  budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne siły, kształtowanie samodzielności
 • Każdy dzień ma swój powtarzalny rytm, który daje poczucie bezpieczeństwa dzieciom.
 • Wyróżnia nas inspirująca, odpowiednio zorganizowana przestrzeń – zajęcia w wielu różnych pracowniach dostarczają odmiennych bodźców, dzięki czemu umilają i ułatwiają naukę.
 • Codziennie spędzamy czas na własnym, obszernym placu zabaw, na którym każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Zajmujemy się na nim także uprawą grządek, dzięki czemu dzieci uczą się o roślinach i produkcji żywności.
 • Program nauczania oraz projekty edukacyjne mają na celu rozbudzenie w dziecku świadomości związanej z aktualnymi globalnymi tematami, jak ekologia, żywienie, energia, nowe technologie itp.

DZIĘKI TEMU TWOJE DZIECKO:

 • nie może powstrzymać się od próbowania, sprawdzania, testowania nowych rzeczy
 • jest pozytywnie zmotywowane do rozwoju
 • zyskuje przeświadczenie, że może dowiedzieć się wszystkiego, jeśli tylko zechce
 • czuje, że ma prawo mieć poglądy, pytania, fascynacje, zainteresowania
 • wie, że zdobywanie wiedzy jest wartością samą w sobie, nie zawsze musi kończyć się dyplomem, certyfikatem, piątką.

RÓŻNORODNOŚĆ ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Proponujemy dzieciom zróżnicowane zajęcia, aby każde z nich znalazło w naszym programie coś dla siebie.

WSPARCIE DLA RODZICÓW

Stawiamy na kompetencje rodzicielskie, ponieważ to rodzic jest pierwszą, najważniejszą osobą, która będzie towarzyszyła dziecku w adaptacji w szkole. Rodzicom proponujemy spotkania, konsultacje indywidualne i warsztaty organizowane przez Przedszkole.