SZCZEGÓŁY PROGRAMU
6-latki to dzieci pełne pasji poznawania i chęci uczenia się. Pomagamy im poczuć się świetnym uczniem.

OBSZAR KOMPETENCJI SZKOLNYCH

 • czytanie
 • operacje matematyczne i myślenie przyczynowo-skutkowe
 • mała i duża motoryka
 • twórcze myślenie
 • nauka innowacyjnych technik pamięciowych (np. notowanie nielinearne – mindmapping)
 • wprowadzenie w techniki rytuałów efektywnej nauki

​KORZYŚCI
Dzięki temu dzieci uczą się:

 • wykorzystywać zdobyte informacje w różnych kontekstach
 • myślą logicznie, potrafią analizować i porównywać.
 • rozwijają koncentrację uwagi
 • uczą się samodzielnie organizować i planować swoją pracę

OBSZAR KOMPETENCJI EMOCJONALNYCH

 • mechanizmy społeczne
 • procedury pracy z trudnymi odczuciami i radzenie sobie z napięciem.

KORZYŚCI
Dzięki temu dzieci uczą się:

 • radzić sobie w różnych kontekstach społecznych
 • umiejętności mówienia o swoich uczuciach
 • jak kształtować odporność emocjonalną
 • rozumieć emocje własne i innych

OBSZAR WIEDZY ZINTEGROWANEJ

 • matematyka (również zagadnienia wykraczające poza podstawę programową)
 • logika
 • przyroda i historia
 • sztuka.

​KORZYŚCI
Dzięki nabywają wiedzę przez:

 • doświadczenie i eksperyment (np. budowa wulkanu, hodowla roślin w przedszkolnym ogródku)
 • umiejętność czerpania radości i poczucia siły sprawczej z procesu twórczego.
 • zdolność oceny sytuacji, abstrakcyjnego myślenia, dostrzegania powiązań
 • rozwój inteligencji i logicznego myślenia

​OBSZAR KSZTAŁTOWANIA POSTAW I SPRAWNOŚCI SPOŁECZNEJ

 • pasja uczenia się
 • odkrywanie talentów
 • poszukiwanie i ciekawość
 • świadomość kompetencji
 • bycie „dobrze z innymi”
 • pewność siebie.

KORZYŚCI
Dzieci zdobywają:

 • przekonanie, że nauka może być dobrą zabawą
 • umiejętność nazywania i wykorzystywania swoich talentów i mocnych stron
 • zdolność samodzielnego stawiania pytań oraz odważnego poszukiwania rozwiązań
 • kompetencje pozwalające radzić sobie w kontaktach rówieśniczych i z komunikacją w grupie.