„Życie w zgodzie z naturą”

Podejmiemy próbę polepszenia naszego codziennego funkcjonowania w przedszkolu by być jak najbardziej w zgodzie z naturą. Uświadomimy Dzieciom jak ich wybory wpływają na stan świata.
Poszukamy rozwiązań, które nawet w naszej, małej skali będą miały realne przełożenie na polepszenie sytuacji w przyrodzie.
Chcemy również zaprosić całe Rodziny do wspólnego, wzajemnego inspirowania się jakie rozwiązania wprowadzać by było bardziej ekologicznie.

Poznamy ideę „less waste”

Miesiąc

Warsztaty wyjazdowe w Fiord Team

wrzesień
Segregacja ważna sprawa

„Fabryka Tlenu”
Dzieci w trakcie zajęć uczą się pracy w ziemi i z ziemią oraz uprawy
własnej rośliny. Pracują za pomocą narzędzi, doniczek, sadzonek.
Efektem zajęć jest wypracowanie postawy odpowiedzialności za coś,
w tym przypadku za własną roślinę, poczucia wpływu na to, jak
uprawa przebiegnie oraz zapoznanie się z techniką uprawy rośliny.

październik
Jesienne dary natury

,,Mieszkańcy Lasu – czyli kto kogo zjada?”
Celem zajęć jest odnalezienie własnego miejsca w naturalnym,
biologicznym cyklu życia roślin,zwierząt i człowieka oraz zapoznanie
się z łańcuchem pokarmowym, któremu podlegamy. Dzieci poznają
nieugięte ale sprawiedliwe prawa rządzące w przyrodzie w
przystępny, dostosowany do ich wieku sposób.

listopad
Woda – każdej kropli szkoda.

„Pracowite jak pszczółki – zwierzęta pożyteczne wokół nas”
Ponieważ pszczoły „dzielą się” miodem z człowiekiem, mają
naprawdę dużo roboty – oprócz napełnienia naszych spiżarni,
muszą też zrobić własne zapasy na zimę. Aby w ulu była zgoda,
wszyscy jego mieszkańcy muszą znać zasady i swoje obowiązki.

Grudzień
Drugie życie przedmiotów

,,Hu hu – ha , idzie sroga zima zła – przygotowania do zimy w
świecie zwierząt”
Warsztat ma za zadanie uwrażliwić dzieci na potrzeby dzikich
zwierząt żyjących na wolności. Podczas zajęć poznajemy warunki w
jakich ptaki oraz ssaki muszą przetrwać zimę w naszym klimacie –
jak do tego się przystosowują i co może zrobić człowiek dla zwierząt
jeśli to im się tak dobrze nie uda.

styczeń
Ziarnko do ziarnka – odpowiedzialne dokarmianie zwierząt zimą

,,Smog – niewidzialny wróg”
Celem warsztatu jest zobrazowanie pojęcia smogu i sposobu jego
powstawania. Dzieci będą się uczyć metod zapobiegania
zanieczyszczeniu powietrza i świadomego oddechu.

luty
Spod Wawelu aż do Helu oddychaj zdrowo przyjacielu

„Muzyczne porządki”
Tp rozwijanie świadomości ekologicznej dzieci związanej z
ponownym wykorzystaniem posegregowanych odpadów metodą
ruchową z wykorzystaniem zabawy dzieci w śmieciarki, które
usuwają śmieci z danego terenu do rytmu instrumentu muzycznego.

marzec
Zielona hodowla

„DBAMY O NASZE ŚRODOWISKO!”
To rozwijanie wśród dzieci świadomości ekologicznej i wrażliwości
związanej z poczuciem odpowiedzialności za stan środowiska
przyrodniczego. Wykorzystanie bajki, zabawy ruchowej i muzyki ma
wpłynąć na zwizualizowanie wpływu dziecka na jego otoczenie.
Recykling – śmieci – nowe
rzeczy; Stare rzeczy – nowe funkcje. Plastik nie znika, globalne
życie śmieci – krążenie odpadków po całym świecie

kwiecień
„Biegać, skakać, latać, pływać. W tańcu w ruchu wypoczywać”

,,Wiosna – narodziny, wizyta w gospodarstwie”
Wizyta w gospodarstwie to świetna okazja do tego aby opowiedzieć i
pokazać budzącą się do życia po zimie przyrodę, której najbardziej
uroczą częścią są młode owieczki mieszkające w owczarni. Dzieci
poznają gatunek, mają okazję zobaczyć z bliska zachowanie matki i
młodych. Podczas warsztatu dzieci dowiadują się na czym polega
zawód rolnika, uprawa ziemi i hodowla zwierząt.

maj
Ziemia w ogrodzie, obieg materii w przyrodzie

,,Jaki koń jest każdy widzi, ale... nie każdy wie”
Dzieci poznają naturę koni, ich zachowania i zwyczaje – z czego
wynikają, co oznaczają, jak je interpretować.

czerwiec

Pszczoły, borówki, trzmiele i inne zwierzęta pożyteczne

,,Bądź odpowiedzialny, za to, co oswoiłeś -zwierzęta
towarzyszące człowiekowi ” Cytat z Małego Księcia A. de Saint-
Exupery jest wstępem do warsztatu na temat roli zwierząt domowych
w życiu człowieka (psy, koty). Dzieci uczą się odpowiedzialności i
dowiadują się jak można pomóc zwierzętom niechcianym lub
porzuconym – przygotowanie legowisk i drapaków dla psów i kotów
ze schroniska. Dzieci uczą się doceniać gatunki nierasowe, uczą się
niematerialnego podejścia do zwierząt, które nigdy nie może być
traktowane jak przedmiot