IDEA

Dzieci, które dziś przychodzą do Ula, za dwadzieścia lat będą wybierały swoją życiową i zawodową drogę. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie umiejętności i cechy będą im wtedy potrzebne. Dlatego uczymy dzieci dając im uniwersalne kompetencje, aby w przyszłości potrafiły poradzić sobie w każdych okolicznościach.

PODSTAWY ROZWOJU
Współczesne badania dotyczące edukacji wskazują, że dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje przede wszystkim:

  • relacji z dojrzałym, akceptującym dorosłym, od którego mogłoby się uczyć, przede wszystkim przez przykład

  • odpowiednio zorganizowanego środowiska nauki, bezpiecznego i inspirującego do poszukiwań i eksperymentów.

Obydwa te elementy współistnieją w Ulu, zapewniając doskonałe warunki rozwoju Twojego dziecka.

 KOMPETENCYJNE ZNACZY...
Ul budujemy na trzech mocnych filarach:

  • kompetentna kadra dobrze wyszkolonych i zaangażowanych nauczycieli

  • kompetentni rodzice, uzyskujący wsparcie naszych specjalistów

  • kompetentne dzieci, świadome swojej wartości i przygotowane do podejmowania wyzwań.


Jakie kompetencje będziemy rozwijać u Twojego dziecka?


Jak?


Poczucie własnej wartości.


Relacja z życzliwym i otwartym opiekunem, który oferuje dziecku żywy kontakt i zainteresowanie oraz uznanie i akceptację.

Naturalne kompetencje społeczne do komunikacji, współpracy, tworzenia relacji z ludźmi.Jasne, czytelne reguły życia w Przedszkolu oraz wkład dzieci w tworzenie reguł dla ich własnej grupy.

Naturalną ciekawość świata i chęć eksperymentowania.
Wiedzę o sobie i o świecie.Innowacyjny program i metodologia nauczania.

Umiejętność krytycznego myślenia.Żywy kontakt z nauczycielem, który zachęca do pytań i szanuje zdanie dziecka.

Odpowiedzialność za siebie
i najbliższe otoczenie.Stwarzanie warunków do nauki samodzielności, nie wyręczanie dzieci, wsparcie i zachęta.

Świadomość przynależności do większej całości.​Program nauczania zawierający najbardziej aktualne globalnie tematy np. ekologia, nowe technologie.


Poczucie estetyki i zdolności artystyczne.Zajęcia umuzykalniające, rytmika, uczestnictwo w teatrzykach, wyjścia na imprezy kulturalne


Sprawność fizyczną i dbałość o zdrowie.Zajęcia sportowe z trenerem, projekty edukacyjne

​Będziemy wspierać Twoje dziecko w poszukiwaniu jego własnej drogi​Wachlarz zajęć dodatkowych do wyboru


Kompetencje językoweCodzienne zajęcia z j. angielskiego

DZIĘKI TEMU TWOJE DZIECKO:

  • Uwierzy w siebie, pozna swoje mocne i słabe strony
  • Nauczy się funkcjonować w grupie i współpracować
  • Pokocha zdobywać wiedzę
  • Rozwinie swój indywidualny potencjał

Podchodzimy indywidualnie i z szacunkiem do każdego dziecka.