Czas na literę !
.
Wprowadzanie i utrwalanie litery to dla Nas świetna i inspirująca zabawa. Literami można się przecież bawić a jednocześnie rozwijać umysł i ciało.
Bawimy się w przeróżny sposób:
• Szukamy litery za pomocą wskaźnika – rozwijanie percepcji wzrokowej
• Co dana litera przypomina kształtem – stymulujemy i pobudzamy wyobraźnie dziecka
• Układamy litery z ciała – rozwój psychoruchowy
• Rysujemy litery w piasku, kaszy itp. – rozwój sensoryczny
• Układamy litery z guzików, klocków, kredek itp. – ćwiczenie motoryki
• Prowadzimy lekcje trójstopniową korzystając z szorstkich liter Montessori – szorstkie litery umożliwiają wielozmysłowe uczenie się , wspomagają rozwój psychoruchowy dziecka, funkcje ruchowe oraz integrację percepcyjno- motoryczną.
.
Dzięki takiej zabawie- nauce Nasze dzieci w mig chwytają litery i znak abstrakcyjny staje się dla nich czymś konkretnym czyli łatwiejszym do zapamiętania.