_
W naszym przedszkolu zabawy ruchowe są ważną częścią porannego rytuału. Gimnastyka i rozruch poprawiają sprawność fizyczną i umysłową naszych Ulowiczów. Rozluźniają napięcia nagromadzone w ciele przez codzienne trudne doświadczenia takie jak np. poranny pośpiech. Ma to pozytywny wpływ na przebieg całego dnia dziecka.
.
W ULU stawiamy na zabawy oparte na metodzie W. Sherborne, zabawach muzycznych i gimnastycznych. Wykorzystujemy takie formy ruchu jak turlanie, pełzanie, przepychanie, skakanie. Każdej aktywności towarzyszy spontaniczna radość, twórcze myślenie oraz swoboda. Dzieci uczą się świadomości ciała, doświadczają swojej siły i możliwości, jednocześnie podczas wspólnych zabaw budują pozytywne relacje z innymi osobami. Wspólne doświadczenia ruchowe pomagają w budowaniu relacji, rozwijają zaufanie do innych osób, co owocuje wzmacnianiem poczucia własnej wartości i integruje grupę.
.
To ważny moment w ciągu dnia!