Wedle projektu, dzięki dotacji do żłobka, opłacie za roczną opiekę nad dzieckiem podlega wyłącznie wyżywienie!

 

Dofinansowanie do żłobka 2021

 

Od lutego 2021r. ruszyła rekrutacja do wspieranego dofinansowaniem dla rodziców do żłobka w Suchym Lesie w ULu. Dzięki dotacji na żłobek 10 matek wychowujących dzieci do 3 lat będzie miało szansę na powrót do aktywności zawodowej.

Dla uczestniczek projektu w ramach dofinansowania do żłobka przewidziany jest szereg możliwości rozwoju w postaci szkoleń zawodowych ze stypendiami, trzymiesięcznych staży zawodowych ze stypendiami, jak również spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem i pośrednikiem pracy.

 

Sprawdź czy spełniasz kryteria!

 Zapisz się do projektu!

 

„Ul Żłobek” szansą na powrót do pracy rodziców

w wieku do 3 lat nr projektu:

RPWP.06.04.01-30-0053/19

 

Cel projektu:

Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 kobiet wychowujących małe dzieci poprzez upowszechnianie opieki nad dziećmi do lat 3 i aktywizację zawodową matek w okresie do 31.03.2022r.

 

Grupa docelowa:

Uczestniczkami Projektu może zostać 10 mieszkanek gminy Suchy Las, które sprawują opiekę nad małymi dziećmi (do 3 roku życia), w tym:

 

a) 4 kobiety bezrobotne, w tym 2 długotrwale bezrobotne,

b) 4 kobiety bierne zawodowo (przebywających na urlopach

wychowawczych),

c) 2 kobiety pracujące, sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 roku życia,

 

Ścieżka wsparcia:

Aktywizacja zawodowa obejmie 6 matek, które otrzymają poniższą ścieżkę wsparcia:

 

1. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, których celem jest opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) będących podstawą do dalszej pracy z każdą Uczestniczką oraz kwalifikacji na szkolenia zawodowe i staże. Czas trwania: 6 godzin.

 

2. Szkolenia zawodowe „szyte na miarę”, podnoszące kwalifikacje/kompetencje zawodowe zakończone egzaminem i certyfikacją. Szkolenia będą prowadzone w zawodach deficytowych dla gminy Suchy Las, powiatu poznańskiego i miasta Poznań (Barometr zawodów) i zostaną dopasowane do potrzeb, możliwości i oczekiwań Uczestniczek Projektu. W trakcie szkoleń zawodowych Uczestniczki zostaną zgłoszone do ZUS-u, otrzymają ubezpieczenie od NNW oraz stypendium szkoleniowe, którego wysokość uzależniona będzie od ilości godzin szkoleniowych (np. w przypadku 150 godz. szkoleniowych stypendium wyniesie ok. 1033,68 zł netto). Czas trwania: ok. 150 godz.

 

3. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy

Pośrednictwo pracy będzie realizowane w okresie od opracowania Indywidualnego Planu Działania (na pierwszym etapie wsparcia) do zakończenia przez Uczestniczkę Projektu stażu zawodowego. Czas trwania: 10 godzin.

 

4. 3-miesięczne staże zawodowe (umowa trójstronna), w ramach których Uczestniczki Projektu będą zgłoszone do ZUS, otrzymają ubezpieczenie od NNW oraz stypendium stażowe w wysokości ok. 1033,68 zł/mies. Staże odbędą się w zawodach/na stanowiskach, w których Uczestniczki zostały przeszkolone i nabyły kwalifikacje/kompetencje.

 

5. Zatrudnienie co najmniej 4 Uczestniczek Projektu (po ukończonych stażach).

 

ZAPISY:

 

Joanna Książkiewicz

505 691 294

joanna.ksiazkiewicz@nickel.com.pl