W Ulu stawiamy na holistyczne podejście do nauki czytania. Dzieci poznają wyrazy jako reprezentacje. Słowo jest piktogramem przywołującym skojarzenia i nasze doświadczenia. Wyrazy utrwalamy ćwicząc pamięć i używając do zapamiętywania wszystkich zmysłów. Wielosensoryczność zapewnia dłuższe i trwalsze budowanie ścieżek pamięciowych. Dzieci uczą się stosować techniki pamięciowe, myślą bardziej wyobrażeniowo, rysują piktogramy. Gimnastykujemy oko, które śledzi […]