Czy dziś piątek mamy ❓
Czy kolejny miesiąc zaczynamy ❓
Dwóch odpowiedzi twierdzących udzielamy ✔️
I w dalszą podróż po Europie wyruszamy 🗺
Przygotujcie się do drogi, bo wprost ze słonecznej Italii przenosimy się na zielone łąki Irlandii
.
.

🇮🇪