Tylko dla Rodziców ULowych

23 marca | g. 16:00 Biurowiec nr. 3

Zapraszamy na drugie z zaplanowanych 5 spotkań dla rodziców dzieci z naszego przedszkola, którzy chcieliby zweryfikować własne podejście do rodzicielstwa,  poznać metody wychowawcze Jespera Juula, wymienić się doświadczeniami z innymi rodzicami, zasięgnąć opinii specjalistów. 

Wiedzę zdobytą przez lata pracy z rodzinami Jesper Juul zawarł w licznych książkach, m.in. “Twoje kompetentne dziecko”, “Nie z miłości”, “Agresja – nowe tabu”. Aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców, stworzył też scenariusze spotkań z dorosłymi, podczas których przygotowane do tego osoby – Trenerzy Familylabu – w trakcie spotkania z rodzicami dzielą się sformułowanymi przez niego wartościami. Tematy seminariów odnoszą się do obszarów kluczowych dla rozwoju dziecka (przewodnictwo dorosłych czy poczucie własnej wartości), takich, które bardzo często stanowią wyzwanie dla rodziców (granice, agresja czy nastolatek w rodzinie) lub odnoszące się do codziennych doświadczeń (dziecko w szkole). Seminaria trwają 2 godziny.

DOROSŁY, JAK LATARNIA MORSKA
23.01.2020
16:00
YouNick Technology Park, Złotniki, Krzemowa 1

Seminarium jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób mądrze towarzyszyć dzieciom, aby być dla nich oparciem, a jednocześnie działać z poszanowaniem ich godności. Opiekując się dziećmi i wychowując je, w ogromnej mierze bazujemy na własnych doświadczeniach w tym obszarze.Opierając się na tym, co nam się podobało, co nam służyło, staramy się powielać te działania i zaniechać tych, które dla nas jako dla dzieci były destrukcyjne. Takie podejście do procesu wychowania, oparte na powielaniu lub negacji, daje nam niewielką szansę na stworzenie w naszych rodzinach lub klasach zupełnie nowej, pożądanej przez nas jakości.

Prowadząc seminarium o mądrym przewodnictwie dorosłych, zależy nam na tym, aby skłonić Państwa do refleksji nad tym, jakie wartości chcielibyście Państwo zaszczepić w dzieciach, a potem podzielić się wiedzą na temat tego, co w tej kwestii skutecznie działa oraz jak budować autorytet w czasach, w których tyle się mówi o kryzysie autorytetów. Podobnie jak w przypadku wszystkich seminariów Familylab, uwaga zwrócona będzie na nas- dorosłych. Spotkanie będzie dobrą okazją do zastanowienia się nad tym, do czego my, dorośli,jesteśmy potrzebni dzieciom, co cennego możemy wnieść w ich życie, a czego lepiej unikać, żeby im nie zaszkodzić.

Trenerzy:

Anna Bajon

Joanna Książkiewicz

Dla Rodziców ULowych